13/4/2018

Less is more

Liker dette uttrykket! Så sant i så mange sammenhenger. Jeg finner gleden i det å bare være. Og lar meg fascinere over den store hytteutfarten.
les
BESTILL TIME